Vision

Värderingar  som styr arbetet i Montako

Montako jobbar med en liten effektiv ledningsgrupp i Malmö och ett starkt förankrat ledarskap ute i företagen. Bolagen i Montako-gruppen har ett delegerat ansvar för sin löpande verksamhet som utgår från starka lokala ledare som är nära kundernas dagliga verklighet och marknaden de verkar på.

Vi är en lärande organisation under ständig utveckling och expansion. Nya bolag förvärvas kontinuerligt. Vi lär av varandra och implementerar de bästa metoderna och lösningarna i alla bolagen.

Värdeord som genomsyrar bolagen som blir en del av företagsgruppen, samt ledarskapet i Montako:

  • Lokal förankring
  • Samarbete
  • Kompetens
  • Professionalitet
  • Nytänkande